Vanaf 15 april tot 25 mei hangt het werk van vier fotografen in ontmoetingscentrum De Coenen in Amsterdam Zuid. De betreffende fotografen zijn als groep voortgekomen uit de publicatie van een boek over Corona, dat in de zomer van 2020 uitkwam en in 2021 een vervolg kreeg. Marjan Borsjes en John Blogg zijn hierin de drijvende krachten. Pete Purnell en ondergetekende Nico Boink zijn de medeplichtigen. Halverwege de expositie heb ik mijn foto's gewijzigd, aangezien er verwarring gerezen was vanwege het feit dat mijn foto's geen van allen in de periode dat Corona heerste gemaakt waren. Hieronder zie je wat er nu hangt en als je doorscrollt dan zie je wat er eerst hing.