Rondleiding op het Hembrugterrein



Copyright © Nico Boink, fotograaf voor Nul20, tijdschrift voor woonbeleid in de regio Amsterdam