Vanaf 2007 heeft in de Staalmanpleinbuurt zich een vernieuwingsproces afgespeeld, waarvan thans de
eerste resultaten zichtbaar aan het worden zijn. Alom hoor je dat de verschillende partijen die bij
het vernieuwingsproces betrokken zijn erg te spreken zijn over de wijze waarom er tot nu toe is
samengewerkt. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Het nieuwe complex Jamboni is vrijwel in zijn geheel
bewoond, het complex is een heel mooie samenvoeging van woon, zorg en onderwijsfunkties. Het complex
De Parade is nog niet af, maar de eerste bewoners zitten er al. 25 nov.2010